Dec11

Bhargavi Balasubramaniam (Chitravina), M Narmadha (Violin), Chandrasekara Sarma (Ghatam)

Trinity Fine Arts, Adyar