Dec12

Vignesh Ishwar, HM Smitha (Violin), S Krishna (Ghatam)

Vani Mahal, T Nagar